Smart Energy Publications

Smart Energy Publications

uc-smartenergy provides white papers and other publications to introduce new insights and concepts that can help industry participants to assess the relevance of smart energy appliance concepts to their part of the business chain. Below you will find the description of these papers; the full papers are made available on request.

White paper: Domestic Response Business for Domestic Appliance

This 5 page report provides an introduction into the concept of demand response in connection to smart domestic appliances and outlines the opportunities and hurdles towards growing the smart domestic appliance and associated demand response business for the different participants in the business chain. This report is provided for free:  goto request form

SUMMARY and CONTENTS - click here

Summary

In today’s grid power generation has to track demand. Demand response by domestic appliances can be a significant resource to permit the adaptation of demand to available generation. Today this can create economic value in power markets and reduce cost for network operators. In the near future substantial ecological value is created by absorbing the unpredictability of sustainable energy resources.

By adding Wifi based network intelligence to domestic appliances and using cloud based complementary smart energy services a very affordable and low-entry barrier market introduction for smart domestic appliances can be created. This does not have to depend on any power or domestic infrastructure, i.e. it can be introduced today. The business deployment would benefit from the possibility to decouple smart energy services from regular domestic power services. Smart phone applications can be used to engage the customer and offer more complex setting and monitoring options.

uc-smartenergy is offering business development services for participants in this new business chain.

Table of Contents

Introduction     2

  • What is Demand Response.
  • Relevance of domestic applications.

Value of Demand Response      3

  • Types of value created.
  • Monetization options.

Towards deployment      4

  • Network intelligence.
  • Domestic appliance manufactures perspective.
  • Energy supplier perspective.
  • Network operator perspective.

Conclusion      5

This report is provided for free: goto request form

White paper (Dutch language): Laagdrempelige introductie van smart grid toepassingen

Dit rapport van 5 pagina’s introduceert nieuwe concepten om snel smart grid toepassingen in de markt te kunnen introduceren. Het is gebaseerd op een apparaat-centrische registratie van gebruik, wat ook in de afrekening naar voren komt. Ook wordt een verrekenings-systematiek geïntroduceerd waarbij geen slimme meters nodig zijn.  naar aanvraagformulier

SAMENVATTING en INHOUD - klik hier

Samenvatting

Dit whitepaper beschrijft een originele kijk op de introductie van slimme toepassingen bij kleine gebruikers. Door apparaten hun eigen gebruik te laten rapporteren is het mogelijk de “slimheid” van het gebruik te scheiden van het reguliere gebruik en daarmee ook de achterliggende dienstverlening. Deze systematiek kan heel simpel in de huidige meetcode voor de Nederlandse netten worden geïntroduceerd. Door de resulterende ontvlechting van business modellen van verschillende partijen wordt het mogelijk om op korte termijn slimme apparaten in de markt te introduceren. De klant krijgt een een overzichtelijke eindrekening per slim apparaat van zowel het reguliere verbruik en slimheid.

uc-smartenergy biedt consultancy diensten aan om dit concept verder te ontwikkelen tot een volwaardige faciliteit om diensten aan te bieden.

Inhoudsopgave

Inleiding     2

Introductie     2

Per apparaat      2

Verrekening bij profielgebruikers      3

Enkel tarief houden      4

Toch een apart tarief voor een apparaat      4

Conclusion      4

Dit is een gratis rapport: Naar aanvraagformulier

Presentation (Dutch language): Smart Billing

Deze peresentatie introduceert nieuwe concepten om snel smart grid toepassingen in de markt te kunnen introduceren. Het is gebaseerd op een apparaat-centrische registratie van gebruik, wat ook in de afrekening naar voren komt. Ook wordt een verrekenings-systematiek geïntroduceerd waarbij geen slimme meters nodig zijn.  naar aanvraagformulier

SAMENVATTING en INHOUD - klik hier

Samenvatting

In de nabije toekomst zullen smart grids nodig gaan worden om de problemen die de snel toenemende hoeveelheid wind en zonneenergie die gaat worden opgesteld goed in te passen in het net. Met name de opwek variaties op dagtermijn kunnen goed en efficiënt worden opgevangen door de potentieel bestuurbare vraag aan energie te besturen. Als consumenten slimme apparaten kunnen kopen kan de realisatie al op korte termijn starten. Te denken valt met name aan aan slim witgoed, slimme zonnestroom-inverters, slimme warmtepompen en EV  chargers. Dit kan een forse bijdrage leveren in duurzame opwek inpassing: b.v. besturen van het witgoed in Nederland levert een 100% efficiënt regelbaar vermogen van 700MW op.

Helaas is de drempel voor het naar de markt brengen van slimme apparatuur erg hoog. Een grote drempels is dat de consument geen simpele beslissing kan maken in de winkel. Voor het kopen van zijn eerste “slimme” apparaat moet hij een enorme verandering in zijn energie-voorziening doen. Hij moet een slimme meter later plaatsen, het juiste variabele tarief uitzoeken en hopen dat dit voor hem geen hogere rekening oplevert. En dit soort variabele tarieven kunnen voor een aantal “smart energy services” die door slimme apparaten geboden kunnen worden niet eens de juiste incentives bieden – denk aan noodstroom en onbalans problematiek, tijdelijke net overbelastingen etc.

Er is een veel wenselijker introductie scenario: de klant koopt in de winkel een smart energy apparaat, sluit het aan en registreert het bij de smart energy service. De afrekening komt elke maand op de bankrekening en per email. Alle “netto” gebruik wordt nog steeds via de meter afgerekend. Er is geen smart meter nodig en er is geen verwarrende overstap nodig naar een variabel tarief. Het slimme apparaat kan beloond worden voor alle slimme energie services die hij kan bieden, en de fabrikant en smart-energy service-provider kunnen ook package deals aanbieden in de winkel.

De voorgestelde ontkoppeling van normale energie rekening en slimme energie services past ook prima in het bestaande verrekenschema’s voor de PVs van profiel- en/of direct bemeterde energieverbruikers

uc-smartenergy biedt consultancy diensten aan om dit concept verder te ontwikkelen tot een volwaardige faciliteit om diensten aan te bieden.

Inhoudsopgave

Ik koop een nieuwe wasdroger      2

Gewoon…      4

In Nederland      5

Variabel tarief?      6

Simpele vragen, eenvoudige antwoorden      9

Hoe werkt het?      10

En kies      11

PV perspectief       12

Wat is nodig      13

De slimme meter zit al in het apparaat      14

Opportuniteit      15

Dit is een gratis rapport: Naar aanvraagformulier