Smart Energy Publications

Smart Energy Publications

uc-smartenergy provides white papers and other publications to introduce new insights and concepts that can help industry participants to assess the relevance of smart energy appliance concepts to their part of the business chain. Below you will find the description of these papers; the full papers are made available on request.

White paper: Domestic Response Business for Domestic Appliance

This 5 page report provides an introduction into the concept of demand response in connection to smart domestic appliances and outlines the opportunities and hurdles towards growing the smart domestic appliance and associated demand response business for the different participants in the business chain. This report is provided for free:  goto request form

SUMMARY and CONTENTS - click here

White paper (Dutch language): Laagdrempelige introductie van smart grid toepassingen

Dit rapport van 5 pagina’s introduceert nieuwe concepten om snel smart grid toepassingen in de markt te kunnen introduceren. Het is gebaseerd op een apparaat-centrische registratie van gebruik, wat ook in de afrekening naar voren komt. Ook wordt een verrekenings-systematiek geïntroduceerd waarbij geen slimme meters nodig zijn.  naar aanvraagformulier

SAMENVATTING en INHOUD - klik hier

Presentation (Dutch language): Smart Billing

Deze peresentatie introduceert nieuwe concepten om snel smart grid toepassingen in de markt te kunnen introduceren. Het is gebaseerd op een apparaat-centrische registratie van gebruik, wat ook in de afrekening naar voren komt. Ook wordt een verrekenings-systematiek geïntroduceerd waarbij geen slimme meters nodig zijn.  naar aanvraagformulier

SAMENVATTING en INHOUD - klik hier